(0511) 76 00 15

Patiënteninformatie


Asterisk Directe Toegang Fysiotherapie - DTF 


Wat betekent dat voor u?

De fysiotherapeut is voor iedereen rechtstreeks toeganklijk, ook zonder verwijsbrief.Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft niet meer.

Dat heeft voordelen!


Dat heeft voordelen

Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht. Geen tijdverlies! Zodat u ook direct kunt beginnen met het werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst.


Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.


Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kunnen wij u direct een behandeling voorstellen. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.


Indien u voorafgaand aan uw bezoek aan ons de huisarts heeft bezocht is het raadzaam de huisarts te vragen een verwijsbrief mee te geven zodat wij geen screening meer hoeven uit te voeren.


Asterisk Aanmelding


Loop voor het maken van een afspraak gerust bij ons binnen tijdens onze openingstijden of neem even telefonisch contact met ons op via 0511-760015.

Buiten de telefonische bereikbaarheid staat het antwoordapparaat ingeschakeld. U kunt een boodschap achterlaten en indien gewenst teruggebeld worden. Tevens is de praktijk bereikbaar via het e-mailadres info@fysiotherapiedetrijedoarpen.nl
Wij streven er na om binnen één werkdag contact met u te zoeken.


Asterisk Vergoeding


Alle verzekeraars vergoeden de DTF.

Zorg er daarom voor dat u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie.


Vergoeding van onze overige specialisaties

Manuele therapie:

Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de Trije Doarpen, worden de behandelingen in de meeste gevallen vergoed. Als er geen contract afgesloten is met uw zorgverzekeraar, krijgt u maandelijks een factuur thuisgestuurd.

Dry needling:

Deze methode maakt deel uit van de algehele behandeling fysiotherapie. Indien uw aanvullende verzekering fysiotherapie dekt, dan vallen ook de kosten voor dry needling hieronder.

Logopedie:

Met een verwijsbrief van de huisarts wordt logopedie 100% vergoed!

Shiatsu:

Kijk hier voor vergoeding voor wat betreft Shiatsu. 


Meer informatie over zorgvergoeding: ZorgWijzer.nl


Asterisk Behandeling


De eerste afspraak noemen wij de intake. Deze intake is bedoeld om een zo goed en volledig mogelijk beeld van uw klachten te krijgen. We doen dit door middel van een vraaggesprek en een fysiotherapeutisch onderzoek. We bespreken de reden waarom u bij de fysiotherapeut terecht bent gekomen, wat precies uw klachten zijn en hoe en wanneer deze zijn ontstaan en wat uw verwachtingen zijn van de behandeling. Daarnaast zal uw fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uitvoeren om na te gaan waar uw klachten vandaan kunnen komen.

Uw fysiotherapeut zal dan een behandelplan op maat opstellen en dit met u bespreken. Waar nodig is wordt hierbij ook overleg gepleegd met andere therapeuten of disciplines. 


Behandeling aan huis

De fysiotherapeut komt bij je thuis en onderzoekt je klacht. Hierbij worden een aantal vragen gesteld over je klacht. Daarna wordt er afhankelijk van je klacht een kort onderzoek gedaan. Vervolgens maken we samen een behandelplan. Dit is een persoonlijk en op maat gemaakt plan toegepast op jouw persoonlijke situatie.

Wanneer de klacht en conditie van de patiënt het toelaat dan kan er op onze praktijk verder aan het herstel worden gewerkt.

Fysiotherapie aan huis wordt vergoed vanuit je aanvullende verzekering.

Om in aanmerking te komen voor fysiotherapie aan huis is er wel een verwijzing van je huisarts of specialist nodig.


Al eerder fysiotherapie gehad?

Indien u in de periode van 12 maanden voorafgaand aan het starten van de behandeling elders fysiotherapie of oefentherapie gehad heeft, dan is het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt, omdat dit invloed kan hebben op het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.


Wilt u het volgende meenemen?

•    Een identiteitsbewijs

•    Verwijsbrief (indien van toepassing)

•    Twee grote handdoeken


Annuleren

Mocht het niet lukken om te komen, wilt u 24 uur van te voren afzeggen? Dan hebben wij nog gelegenheid iemand anders te kunnen behandelen. Afspraken, korter dan 24 uur van te voren afgezegd worden bij de klant in rekening gebracht (tenzij er nog iemand in uw plaats ingepland wordt).


Rechten en plichten

Als patiënt van Fysiotherapie de Trije Doarpen heeft u uiteraard een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Een omschrijving kunt u desgewenst bij ons opvragen.


WBGO - Tevredenheidsonderzoek - Dossiersteekproef - Privacy - Klachtenregeling


WGBO

De relatie  tussen Wet  op de Geneeskundige zorgverlener en patiënt is wettelijk vastgelegd in de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsvereenkomst. Fysiotherapie de Trije Doarpen leeft deze wet na. Meer informatie op: wet geneeskundige behandelingsovereenkomst


Patiënttevredenheidsonderzoek

Omdat Fysiotherapie de Trije Doarpen  u en andere patiënten graag zo goed mogelijk van dienst wil zijn, zijn zij erg benieuwd naar uw ervaringen me t de praktijk. Daarom nodigen wij u na de behandelperiode uit om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek. De vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorgverlening zoals u deze (voor uw kind) ervaren heeft. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 6 minuten.

Angles RightLees verder


Toestemming dossiersteekproef

Daarnaast wordt uw dossier anoniem beoordeeld door onafhankelijke auditors, in het kader van de plusaudit.Hierbij vragen wij uw toestemming voor het verstrekken van uw geboortejaar, 4 cijfers van uw postcode, behandelgegevens en geslacht aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze gegevens zijn niet tot personen herleidbaar. Het KNGF is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijk voor de veiligheid van gegevens. Voor het dataprotocol verwijzen wij u naar deze link. Indien u geen medewerking wilt verlenen aan bovengenoemde informatieverstekking, wilt u dit dan kenbaar maken aan uw fysiotherapeut of de praktijkondersteuner?


Privacy

Privacy van persoonsgegevens.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Angles RightLees verder

Fysiotherapie de Trije Doarpen

Foarwei 116

9298 JP Kollumersweach

(0511) 76 00 15

info@fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

Maatwerk, persoonlijke aandacht en doelgericht werken zijn bij ons de kernprincipes waar het om draait...