(0511) 76 00 15

Onze partners 

FCF (friese coöperatie fysiotherapie

Fysiotherapie de Trije Doarpen is onderdeel van de FCF: de Friese Coöperatie Fysiotherapie. Dit is een coöperatie met een sterke positie in Fryslan die zich onderscheidt door kwalitatief hoge, doelmatige en gespecialiseerde zorg. De FCF fysiotherapiepraktijken zijn zichtbaar voor – en erkend door de client, de zorgverzekeraar en andere zorgaanbieders. Voor meer informatie, zie www.fcfysiotherapie.nl

Fysio Topics

Fysio Topics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Zorg van hoogwaardige kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft betaalbaar en beschikbaar moet zijn.  Door een fundamenteel andere kijk op het verlenen van zorg en samenwerking met zorgpartners, werkt Fysio Topics aan een structurele verbetering in de zorg. Fysio Topics ziet de toekomst in hoogwaardige zorgplannen gekoppeld met patiënt relevante uitkomsten als doel.  Fysio Topics werkt met zorgplannen, deze plannen staan voor kwalitatief hoogwaardige  en onderbouwde zorg. Meer weten? Kijk op www.fysiotopics.nl Fysiotherapie de Trije Doarpen is aangesloten bij Fysio Topics en werkt ook met deze zorgplannen.

Rug-netwerk

Het rug-netwerk is een samenwerkingsverband van eerstelijnsfysiotherapeuten en oefentherapeuten die samenwerken met ziekenhuizen en revalidatiecentra over de behandeling van mensen met lage rugpijn. Het is opgezet om de kwaliteit van zorg voor mensen met rugklachten te verbeteren. De aangesloten praktijken werken volgens de laatste richtlijnen en wetenschappelijke ontwikkelingen, vastgelegd in behandelprotocollen. Het Rug-netwerk heeft een nauwe relatie met universiteiten en onderwijsinstellingen en legt daardoor het verband tussen wetenschap en praktijk. Inhoudelijke scholing en visitatie zorgen voor borging kwaliteit van handelen van de therapeuten. Fysiotherapie de Trije Doarpen is ook hierbij aangesloten. Voor meer informatie: zie www.rug-netwerk.nl 

Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen op een kleine 3500 locaties in Nederland. Fysiotherapie de Trije Doarpen is ook hier deelnemer van. Voor meer informatie zie: www.chronischzorgnet.nl

Fysiotherapie de Trije Doarpen

Foarwei 116

9298 JP Kollumersweach

(0511) 76 00 15

info@fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

Maatwerk, persoonlijke aandacht en doelgericht werken zijn bij ons de kernprincipes waar het om draait...