Disclaimer

Disclaimer voor www.fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

Fysiotherapie & Training de Trije Doarpen is een onderdeel van Huitema Therapie & Training Kamer van Koophandel: 52061361


Hierna te noemen Fysiotherapie de Trije Doarpen, verleent u hierbij toegang tot www.fysiotherapiedetrijedoarpen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.


Fysiotherapie de Trije Doarpen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website. 


Beperkte aansprakelijkheid

Fysiotherapie de Trije Doarpen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 


De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fysiotherapie de Trije Doarpen.


In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fysiotherapie de Trije Doarpen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fysiotherapie de Trije Doarpen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fysiotherapie de Trije Doarpen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Fysiotherapie de Trije Doarpen

Foarwei 116

9298 JP Kollumersweach

(0511) 76 00 15

info@fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

Maatwerk, persoonlijke aandacht en doelgericht werken zijn bij ons de kernprincipes waar het om draait...