De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training
Foarwei 116 9298 JP Kollumersweach 0511-760015

Patiënteninformatie

Directe Toegang Fysiotherapie - DTF

Wat betekent dat voor u?

De fysiotherapeut is voor iedereen rechtstreeks toeganklijk, ook zonder verwijsbrief. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft niet meer. Dat heeft voordelen Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht. Geen tijdverlies! Zodat u ook direct kunt beginnen met het werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kunnen wij u direct een behandeling voorstellen. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt. Vergoeding Alle verzekeraars vergoeden de DTF. Zorg er daarom voor dat u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Vergoeding van onze overige specialisaties Manuele therapie: Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de Trije Doarpen, worden de behandelingen in de meeste gevallen vergoed. Als er geen contract afgesloten is met uw zorgverzekeraar, krijgt u maandelijks een factuur thuisgestuurd. Dry needling: Deze methode maakt deel uit van de algehele behandeling fysiotherapie. Indien uw aanvullende verzekering fysiotherapie dekt, dan vallen ook de kosten voor dry needling hieronder. Logopedie: Met een verwijsbrief van de huisarts wordt logopedie 100% vergoed! Shiatsu: Kijk hier voor vergoeding voor wat betreft Shiatsu. Meer informatie over zorgvergoeding: WBGO - Tevredenheidsonderzoek - Dossiersteekproef - Privacy - Klachtenregeling WGBO De relatie tussen Wet op de Geneeskundige zorgverlener en patiënt is wettelijk vastgelegd in de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsvereenkomst. Fysiotherapie de Trije Doarpen leeft deze wet na. Meer informatie op: Patiënttevredenheidsonderzoek Omdat Fysiotherapie de Trije Doarpen u en andere patiënten graag zo goed mogelijk van dienst wil zijn, zijn zij erg benieuwd naar uw ervaringen met de praktijk. Daarom nodigen wij u na de behandelperiode uit om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek. De vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorgverlening zoals u deze (voor uw kind) ervaren heeft. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 6 minuten. Toestemming dossiersteekproef Daarnaast wordt uw dossier anoniem beoordeeld door onafhankelijke auditors, in het kader van de plusaudit. Hierbij vragen wij uw toestemming voor het verstrekken van uw geboortejaar, 4 cijfers van uw postcode, behandelgegevens en geslacht aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze gegevens zijn niet tot personen herleidbaar. Het KNGF is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijk voor de veiligheid van gegevens. Voor het dataprotocol verwijzen wij u naar deze link. Indien u geen medewerking wilt verlenen aan bovengenoemde informatieverstekking, wilt u dit dan kenbaar maken aan uw fysiotherapeut of de praktijkondersteuner? Privacy Privacy van persoonsgegevens Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
ZorgWijzer.nl ZorgWijzer.nl De Trije Doarpen - Fysiotherapie en Training WGBO WGBO Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder

Patiënteninformatie

Directe Toegang Fysiotherapie - DTF

Wat betekent dat voor u?

De fysiotherapeut is voor iedereen rechtstreeks toeganklijk, ook zonder verwijsbrief. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft niet meer. Dat heeft voordelen Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht. Geen tijdverlies! Zodat u ook direct kunt beginnen met het werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kunnen wij u direct een behandeling voorstellen. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt. Vergoeding Alle verzekeraars vergoeden de DTF. Zorg er daarom voor dat u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. Vergoeding van onze overige specialisaties Manuele therapie: Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de Trije Doarpen, worden de behandelingen in de meeste gevallen vergoedt. Als er geen contract afgesloten is met uw zorgverzekeraar, krijgt u maandelijks een factuur thuisgestuurd. Dry needling: Deze methode maakt deel uit van de algehele behandeling fysiotherapie. Indien uw aanvullende verzekering fysiotherapie dekt, dan vallen ook de kosten voor dry needling hieronder. Logopedie: Met een verwijsbrief van de huisarts wordt logopedie 100% vergoed! Shiatsu: Kijk hier voor vergoeding voor wat betreft Shiatsu. Meer informatie over zorgvergoeding: WBGO Tevredenheidsonderzoek Dossiersteekproef Privacy & Klachtenregeling WGBO De relatie tussen Wet op de Geneeskundige zorgverlener en patiënt is wettelijk vastgelegd in de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Fysiotherapie de Trije Doarpen leeft deze wet na. Meer informatie op: Patiënttevredenheidsonderzoek Omdat Fysiotherapie de Trije Doarpen u en andere patiënten graag zo goed mogelijk van dienst wil zijn, zijn zij erg benieuwd naar uw ervaringen met de praktijk. Daarom nodigen wij u na de behandelperiode uit om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek. De vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorgverlening zoals u deze (voor uw kind) ervaren heeft. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 6 minuten. Toestemming dossiersteekproef Daarnaast wordt uw dossier anoniem beoordeeld door onafhankelijke auditors, in het kader van de plusaudit. Hierbij vragen wij uw toestemming voor het verstrekken van uw geboortejaar, 4 cijfers van uw postcode, behandelgegevens en geslacht aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Deze gegevens zijn niet tot personen herleidbaar. Het KNGF is eigenaar van de LDF en eindverantwoordelijk voor de veiligheid van gegevens. Voor het dataprotocol verwijzen wij u naar deze link. Indien u geen medewerking wilt verlenen aan bovengenoemde informatieverstekking, wilt u dit dan kenbaar maken aan uw fysiotherapeut of de praktijkondersteuner? Privacy Privacy van persoonsgegevens Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
kwaliteit in beweging
de trije doarpen fysiotherapie en training
Foarwei 116 9298 JP Kollumersweach 0511-760015
ZorgWijzer.nl ZorgWijzer.nl WGBO WGBO Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder