De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training
Foarwei 116 9298 JP Kollumersweach 0511-760015
© www.vanderhei.de - 2023 - Disclaimer - Sitemap

Disclaimer

Disclaimer voor www.fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

Fysiotherapie & Training de Trije Doarpen is een onderdeel van Huitema Therapie & Training

Kamer van Koophandel: 52061361

Hierna te noemen Fysiotherapie de Trije Doarpen, verleent u hierbij toegang tot www.fysiotherapiedetrijedoarpen.nl en

publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Fysiotherapie de Trije Doarpen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen

te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Fysiotherapie de Trije Doarpen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te

vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fysiotherapie de Trije Doarpen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van

dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke

fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fysiotherapie de Trije Doarpen

nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fysiotherapie de Trije Doarpen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van

Fysiotherapie de Trije Doarpen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals

citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator

gegenereerd.

De Trije Doarpen - Fysiotherapie en Training

Disclaimer

Disclaimer voor

www.fysiotherapiedetrijedoarpen.nl

Fysiotherapie & Training de Trije Doarpen is een

onderdeel van Huitema Therapie & Training

Kamer van Koophandel: 52061361

Hierna te noemen Fysiotherapie de Trije Doarpen,

verleent u hierbij toegang tot

www.fysiotherapiedetrijedoarpen.nl en publiceert

hier ter informatie teksten, afbeeldingen en

andere materialen.

Fysiotherapie de Trije Doarpen behoudt zich

daarbij het recht voor op elk moment de inhoud

aan te passen of onderdelen te verwijderen

zonder daarover aan u mededeling te hoeven

doen.

De informatie op de Website is bedoeld als

vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om

een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten

worden alleen gesloten door aanvaarding van een

als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Fysiotherapie de Trije Doarpen spant zich in om

de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te

actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze

zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud

onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden

aangeboden zonder enige vorm van garantie of

aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen

op elk moment wijzigen zonder voorafgaande

mededeling van Fysiotherapie de Trije Doarpen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website

onder voorbehoud van type- en

programmeerfouten. Voor de gevolgen van

dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid

aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op

basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar

websites of diensten van derden kan

Fysiotherapie de Trije Doarpen nimmer

aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom

betreffende deze materialen liggen bij

Fysiotherapie de Trije Doarpen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van

deze materialen is niet toegestaan zonder

schriftelijke toestemming van Fysiotherapie de

Trije Doarpen, behoudens en slechts voor zover

anders bepaald in regelingen van dwingend recht

(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen

anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze

disclaimer is overigens via de ICTRecht-

disclaimergenerator gegenereerd.

kwaliteit in beweging
de trije doarpen fysiotherapie en training
Foarwei 116 9298 JP Kollumersweach 0511-760015